john

Berhubung dengan kepercayaan Inkarnasi Allah, adakah dinyatakan AlKitab kapan Allah menjelma menjadi Yesus dan kapan pula Yesus menjelma menjadi Allah? Ketika Allah menjadi Yesus, adakah dia Allah juga?

Rodzlan

JAWAB:

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
(Yohanes 1:1-3)

Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
(Yohanes 1:14)

Allah tidak pernah menjelma menjadi Yesus dan Yesus tidak pernah menjelma menjadi Allah karena Yesus adalah Allah sejak semula sampai selama-lamanya.

Advertisements